Mijn favorieten

Verkoop

Uw woning verkopen ?


U denkt erover om uw woning te verkopen of u wilt meer informatie met betrekking tot het verkopen van uw woning?
Hieronder vindt u meer algemene informatie over hoe ons kantoor de verkoop van uw woning regelt.
Zijn er na het lezen van onderstaande informatie vragen en / of opmerkingen dan kunt u contact met ons kantoor opnemen
via 030-635 01 52 of bij geen gehoor 06-53249631.
u kunt ook een email zenden naar makelaar@athosdejong.nl

Hoe werkt het

In vogelvlucht……..

Op afspraak bezoekt onze makelaar u vrijblijvend thuis. Hij let bij dit bezoek direct op o.a. het onderhoud, de positieve en negatieve aspecten en de omgeving van uw woning.
Tevens zal hij samen met u uw huidige situatie bespreken. Immers moet er voor gedegen verkoop een goede band zijn tussen makelaar en opdrachtgever. Ieder verkooptraject is er één op zich.

De makelaar zal bij het bepalen van de te adviseren vraagprijs rekening houden met uw huidige situatie, de stand van zaken op de woningmarkt en de gerealiseerde verkoopprijzen en vraagprijzen van soortgelijke woningen bij u in de buurt. Samen met u zal er dan een realistische vraagprijs worden bepaald voor uw woning.

Als er daarna akkoord wordt bereikt voor wat betreft de verkoopopdracht aan ons kantoor kan het echte werk beginnen. Na schriftelijke vastlegging van alle gemaakte afspraken begint de verkoop.
De woning wordt aangemeld bij het landelijk centraal computersysteem van de NVM. Alle NVM-Makelaars hebben toegang tot dit systeem. Zo krijgt een groot potentieel direct toegang tot de objectgegevens van uw woning. Daarnaast verschijnt uw woonhuis op www.funda.nlwww.falx.nl, de regionale website van ca. 50 regio makelaars. Zo u wenst wordt er ook geadverteerd in het huis aan huis blad de makelaar.

Geïnteresseerden zullen contact opnemen met ons kantoor voor een bezichtiging van de woning. Als de interesse leidt tot een bod zal onze makelaar u adviseren. U beslist echter vervolgens zelf om met een goed gevoel een bod te kunnen accepteren. Bij het aanvaarden van het bod worden natuurlijk meteen zaken besproken zoals de ontbindende voorwaarden i.c. hypotheek, bouwkundige keuring, het achterlaten van welke roerende zaken en het vaststellen van de datum van de oplevering van de woning. Ons kantoor zal de koopakte met daarin de gemaakte afspraken opstellen en zal deze ter goedkeuring naar koper en verkoper sturen.
Na het goedkeuren, het ondertekenen van de koopakte en het vervallen van de wettelijke bedenktijd zal de originele akte door onze makelaar worden gedeponeerd bij de gekozen notaris. De notaris zal voor de akte van levering zorgen. Vlak voor de oplevering van de woning zal de koper de woning nog eens doorlopen, de inspectie. Tijdens deze inspectie zal de koper bekijken of de woning conform afspraak wordt opgeleverd. Op de opleveringsdatum geeft u bij de notaris uw sleutel af aan de koper en een dag later ontvangt u van de notaris de kooppenningen onder aftrek van diverse posten. De woning is nu niet langer meer van u.

De verkoopbegeleiding die ons kantoor verzorgt bestaat onder andere uit de volgende activiteiten:


* Inventarisatie van uw woning- uitwerking en berekening van uw woning
* Kadastrale recherche van uw woning
* Het maken van de verkooptekst alsmede de foto’s te gebruiken bij de verkoop
* Aanmelding bij het centrale computerbestand van de NVM
* Plaatsing met tekst, foto’s en digitale informatiebrochure op ww.funda.nl en www.falx.nl
* Plaatsing met tekst, foto’s, plattegronden en digitale informatiebrochure op www.athosdejong.nl
* Het opstellen van verkoopdocumentatie en etalagepresentatie in A4-formaat bij ons kantoor
* Het opstellen en, in overleg met u, plaatsen van advertenties
* Informatieverschaffing aan derden
* Telefoneren / mailing belangstellenden
* Bezichtigingafspraken maken, uiteraard in volledig overleg met u
* Het begeleiden van deze bezichtigingen
* Het begeleiden van een eventuele bouwkundige keuring
* Het voeren van / adviseren bij onderhandelingen
* Het opmaken van de koopakte
* Overleg met notaris
* Begeleiding van de inspectie
* Feitelijke en juridische levering alsmede nazorg en verantwoording

Bovenstaande is een algemene en verkorte weergave van het verkooptraject, hier zijn vele varianten mogelijk. Neemt u contact op met ons kantoor om in een vrijblijvend gesprek kennis te maken met ons en erachter te komen wat wij voor u kunnen betekenen.