Mijn favorieten

Wonen in Houten

Houten


De gemeente Houten ligt ten Zuidoosten van Utrecht en heeft bijna 50.000 inwoners. Gelegen tussen de rijkswegen A12 Utrecht-Arnhem, A27 Utrecht-'s Hertogenbosch en de rivier de Lek. In dit gebied liggen de dorpen Houten en 't Goy ten noorden, en Schalkwijk en Tull en 't Waal ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal. Begin jaren zeventig was Houten een dorp van ongeveer 4.000 inwoners. Na een eerste bouwtaak groeide Houten in de jaren tachtig naar 30.000 inwoners. In de jaren negentig startte een tweede groeiperiode.
Houten is uniek om zijn stedenbouwkundige structuur en de ruime aandacht voor fietser en voetganger.
 

Geschiedenis

 
De geschiedenis leert dat er al heel lang mensen wonen in deze regio. Houten maakt veel gebruik van haar geschiedenis: de archeologische opgravingen en de historisch interessante gebouwen hebben een plek gekregen in de nieuwbouw. Ook de historische oude kern van Houten, het Oude Dorp is bewaard gebleven. Dat maakt Houten een boeiende plaats: een nieuwbouwgemeente met wortels in het verre verleden.
De dorpen Houten en 't Goy zijn ontstaan op hoger gelegen gronden, de zogenoemde stroomruggen, die in vroeger tijden door de Kromme Rijn zijn afgezet. Uit opgravingen is bekend dat op de plek van het dorp Houten al ver voor de jaartelling mensen woonden. Pas toen in de 12e eeuw de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede werd aangelegd en dijken kwamen langs de Rijn en Lek, konden ook de lager gelegen gronden, de kommen, worden bewoond. Zo ontstond het komgebied Schalkwijk en aan de rand van de kom de lintbebouwing van Tull en 't Waal. De voornaamste bronnen van inkomsten waren landbouw en fruitteelt op de hoge gronden en veeteelt op de lage gronden.
In de middeleeuwen was het gebied van de gemeente Houten ingedeeld in gerechten. De namen daarvan leven nog voort: Schonauwen, Wulven, Waijen, Heemstede en Honswijk. Na eerdere samenvoegingen ontstond in 1962 de huidige gemeente Houten.
 

Uniek verkeerssysteem: voorrang voor fietsers

 
De fiets is meer dan in andere gemeenten een ideaal vervoermiddel in Houten. De brede, vaak rood geasfalteerde, fietspaden leiden langs de mooiste plekjes binnen en buiten Houten. Maar Houten probeert ook het dagelijkse fietsverkeer naar school en werk zo prettig mogelijk te maken. Een uitgekiend routenet nodigt uit om per fiets te gaan en brengt je snel naar de plaats van bestemming. Daar waar het vele fietsverkeer de Rondweg met auto's kruist, zijn of worden fietstunnels aangelegd. Scholen liggen allemaal aan of dichtbij een vrij liggende fietsroute, zodat kinderen veilig naar school kunnen fietsen.
Dit alles heeft als gunstig gevolg dat in Houten de korte ritten veel meer op de fiets dan per auto worden afgelegd. De Rondweg leidt het gemotoriseerde verkeer om Houten. Elke wijk is alleen bereikbaar via de Rondweg. In woonwijken, waar alleen bestemmingsverkeer rijdt, geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Zo blijft Houten rustig, veilig en schoon.
 
Houten ’t Rond (noord) en Houten Castellum (zuid) zijn voorzien van vele winkels met NS- en busstation.
Houten ’t Rond heeft het theater aandeslinger en de luxe bioscoop.
 

Recreatie, sport en spel

 
Er zijn in Houten veel mogelijkheden om sport te beoefenen, al dan niet georganiseerd, binnen of buiten.
Ten westen (De Weteringhoek) en ten oosten (De Kruisboog) van Houten zijn de meeste sportvoorzieningen geconcentreerd. Zwemmers kunnen terecht in het overdekte zwembad en openluchtbad De Wetering.
Houten heeft veel groen en water met volop gelegenheid tot recreëren. Het Kooikerspark heeft een plas waar gevist, gevaren en gesurft kan worden. Vlakbij het Imkerspark is een kinderboerderij en speeltuin De Speelheuvel.
De Vijfwal, een recreatieve zone van zo’n 30 meter breed in Houten-Vinex, geeft wandelaars, joggers en spelende kinderen de ruimte.
Daarnaast is de Rietplas een favoriete plek voor zwemmers, surfers en zonaanbidders.

In alle wijken zijn speeltoestellen en speelweiden voor kleine en grote kinderen, variërend van klimrek, schommel, trapveldje tot skatebaan. En wil het een beetje vriezen, dan kun je schaatsen op de sloten.
 

Onderwijs en sociaal-cultureel werk

 
Houten heeft veel basisscholen van verschillende signatuur. De Wissel is een school voor speciaal basisonderwijs. College De Heemlanden biedt als middelbare school onderwijs voor vmbo, havo en atheneum (met Latijn). Het Wellantcollege in Houten is een mbo-opleiding met allerhande studierichtingen gericht op groen, dierenverzorging, veehouderij, milieu en landschap.

De sociaal-culturele centra liggen verspreid over Houten. Jong en oud en vele organisaties maken er gebruik van voor ontmoetingen, sport en spel, muziek of cursussen.
 

Bedrijvigheid en werkgelegenheid

 
De gemeente Houten geeft actief grond uit voor bedrijven en kantoren. Voor bedrijven zijn er vestigingsmogelijkheden op bedrijventerrein langs de A27. Daarnaast worden (kleine) kavels uitgegeven op bedrijventerrein De Schaft, dat opgeknapt wordt, en langs De Koppeling.
De meeste kantoren liggen aan de Molenzoom. Deze loopt van het centrum tot aan de rotonde De Koppeling. De in Houten gevestigde kantoren bieden veel arbeidsplaatsen. Veel bedrijvigheid en werkgelegenheid is ook te vinden in de winkelcentra (Oude Dorp en Het Rond) en de kleine kernen en in de woonwijken. Zo zijn er diverse woningen met een praktijk of kantoor aan huis.
Ook de bedrijventerreinen van Houten bieden veel werkgelegenheid. Deze terreinen zijn De Schaft, Doornkade, Het Rondeel en De Meerpaal.
Om de werkgelegenheid mee te laten groeien met de groeiende Houtense bevolking, is gestart met de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein De Meerpaal. Net als De Molenzoom en Het Rondeel kenmerkt dit bedrijventerrein zich door een hoogwaardige stedenbouwkundige opzet. Het is een gemengd bedrijventerrein waar bedrijven uit diverse sectoren zich kunnen vestigen. Het gaat dan om bedrijven in de distributie- en groothandelssector, lichte industrie, bouwnijverheid en dienstverlening.